Nyhet

Globala intäkter för inspelad musik ökade 2022 – vill man ändå höja streamingpriserna?

Enligt IFPI Global Music Report steg de globala intäkterna för inspelad musik med nio procent under 2022.

Rapporten visar att intäkterna ökade från 23,1 miljarder dollar år 2021 till 25,1 miljarder dollar år 2022. Detta markerar det sjunde året i rad med tillväxt och visar att musikindustrin har återhämtat sig från den digitala nedgången. Trots den betydande ökningen anser branschen att streamingpriserna bör höjas för att bättre kompensera artister och rättighetshavare.

– Om prissättningen för musikprenumerationer kunde återspegla inflationens verklighet skulle det hjälpa, säger Simon Robson till NME, chef för internationella marknader på Warner Music.

Robson menar att musik generellt är undervärderad och tar Spotify som exempel, där deras premiumtjänst har kostat 99 kronor i månaden sedan den lanserades 2009. IFPI:s rapport visar också att streamingtjänster var den största drivkraften bakom tillväxten, med en ökning på 16,5 procent jämfört med föregående år. Den starkaste tillväxten under 2022 var i Sydamerika, där intäkterna ökade med 23,6 procent.


Debatten om att höja streamingpriserna har pågått länge, och många artister och rättighetshavare anser att dagens ersättningssystem är orättvist. Branschens företrädare hoppas att en höjning av streamingpriserna skulle leda till bättre ersättning för artister och rättighetshavare samt säkerställa en hållbar musikindustri för framtiden.

LÄS OCKSÅ: NY RAPPORT: Musikförsäljningen i Sverige ökade under 2022

ANNONCE