Nyhet

Musikbranschen om väskförbudet: "Det kom lite hastigt"

Igår meddelade polisen att alla typer av väskor förbjuds på större evenemang, vilket har väckt frågor från branschens arrangörer om hur förbudet ska fungera i praktiken.

Med anledning av den nuvarande terrorhotsnivån mot Sverige har polisen beslutat att införa ett väskförbud på alla större evenemang från och med den 1 november. Detta förbud gäller en rad olika tillställningar, inklusive idrottsevenemang, konserter och festivaler.

Buster Mirow Emitslöf, pressekreterare på polisen, berättar för Dagens Nyheter att det nya förbudet omfattar samtliga evenemang, oavsett om de är idrotts- eller kulturrelaterade.

Det finns ingen fastställd gräns för publikantal som skulle utlösa väskförbudet, och det är ännu inte klargjort om det ska inkludera både sittande och stående publik. Arrangörerna kommer att behöva informera om hur de praktiskt kommer att hantera detta i sina ansökningar till polisen.


– Sedan gör polisen en individuell bedömning. Att en bedömning har gjorts är ett villkor för att få ha ett tillståndsgivet arrangemang, säger Mirow Emitslöf till tidningen.

Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på branschorganisationen Svensk Live, har varit i samtal med olika arrangörer sedan polisens beslut blev offentligt.

– Det kom lite hastigt på och det finns en del detaljer som behöver förtydligas. Vad räknas som en väska? Hur mycket saker får man ha med sig i fickorna? Får man lämna väskan i garderoben eller inte?, säger han till Dagens Nyheter.


När det kommer till definitionen av ett "större evenemang" förklarar Pihlgren att de har fått information om att det gäller konserter och liknande som motsvarar större idrottsevenemang, såsom evenemang på arenanivå. Emellertid kommer individuella bedömningar att göras i varje enskilt fall.

På samma gång välkomnar Pihlgren säkerhetsåtgärderna och understryker dess positiva inverkan på publikens säkerhet. När alla detaljer har klargjorts kan dessa åtgärder också förbättra arrangörernas arbetsprocess och underlätta genomförandet av evenemangen.

LÄS OCKSÅ: Väskförbud på alla stora evenemang i Sverige


ANNONCE