Nyhet

Technomässa i Stockholm

Bjuder in till gudstjänst med klubbmusik.

Med sjunkande medlemsantal i Svenska kyrkan och stigande medelålder på gudstjänsterna kan det finnas plats för eftertanke i organisationen. Så tänkte kanske Olle Ideström, präst i Katarina församling och hans arbetskollega och församlingspedagogen Johan Lindström som den 11 januari bjuder in till techno-mässa i Årsta Kyrka, Stockholm.

—Technomässan innehåller nyskriven mässmusik man har inga agendor. Texterna projiceras istället på skärm så att alla kan sjunga med. Tanken är att alla ska vara med och dansa och sjunga. Det ska bli väldigt spännande, säger Jonathan Poll, församlingspedagog i Enskede-Årsta församling som också han är en av dem som planerar mässan.

Technomässan utgår från en traditionell gudstjänstform. I princip alla moment, från bibelläsning och predikan till tackbön, är låtar som sjungs. Skillnaden är att den innehåller elektronisk dansmusik. Mässan bygger på delaktighet och i Årsta kyrka kommer unga och gamla från närliggande församlingar att medverka. Innan mässan bjuds det in till mingel och utdelning av öronproppar till de som vill ha och hörselkåpor till barnen.

ANNONCE