Nyhet

Öppnar kreativt koncept för att stärka musik- och kulturlivet

GAFFA.se – allt om musik

Silvana Imam och Beatrice Eli öppnar ett nytt kreativt koncept i 5:e Hötorgshuset i Stockholm. Konceptet går under namnet F5MMAN och visionen är att stärka Stockholms musik- och kulturliv.

– Vi vill skapa möjligheter för olika kreativa professioner att mötas, inspireras och ta lärdom av varandra. Kreatörer jobbar ofta ensamma och det kan vara svårt att bredda sitt nätverk utanför den egna sfären. Vi tror att breda, mångfacetterade nätverk är avgörande för att ha en långvarig och stimulerande karriär. Vi vill skapa en plats, en kultur som är genomsyrad av kreativitet och möjligheter, berättar Beatrice Eli om projektet.

F5MMAN kommer att bestå av musikstudio, samarbetsytor, utställningsytor och andra platser för skapande. Här ska personer inom skapande yrken kunna inspireras, ta lärdom av och arbeta med varandra.


– När du verkar som kreatör behöver du ha utrymme att sammanföra människor, för att skapa. För oss blir F5MMAN en plats där kreatörer möts, för att forma framtidens konst och kultur. För mig har independence alltid varit viktig, jag har alltid ägt konsten jag skapar och därför är det viktigt för mig att inspirera andra att gå sin egen väg och vara ett exempel på att det går och att det till och med är mycket roligare, säger Silvana Imam.

F5MMAN flyttar in på 5:e Hötorgshusets första våning och förutom F5MMAN kommer 5:e Hötorgshuset delvis stöpas om till ett digitalt kulturcent för musik, gaming och content creation vid namn Space. Dessutom kommer F5MMAN även att bli ett hem åt Silvana Imams House of Kraft som designar smycken, läder och merchandise såväl som Beatrice Elis House of Eli som skapar jackor, styling och merchandise.

Att leva som kreatör handlar inte bara om just skapandet utan även om kontrakt, rättigheter och ja, business. Våra olika kultur-branscher är mer lika än vi tror och det finns en stor kraft i att vi sitter enade under samma tak, att vi enkelt kan hjälpa varandra, säger Beatrice.


LÄS OCKSÅ: 2010-talet enligt GAFFA

ANNONCE