Nyhet

Utredning mot Till Lindemann läggs ned

Berlins åklagarkammare har lagt ner utredningen mot Rammstein-sångaren Till Lindemann. Alla utredningar mot honom har därmed lagts ned.

Rammstein-sångaren Till Lindemann befinner sig inte längre under utredning gällande de tidigare anklagelserna om sexuella övergrepp och påståendet om ett påstått "sexsystem" under Rammsteinkonserterna. Detta rapporterar den tyska tidningen Bild.

Tidigare hade han ställts inför anklagelser om sexuella övergrepp, inklusive påståenden om inblandning i en särskild kontext av sexuella aktiviteter under Rammsteins konserter. Flera kvinnor hade framträtt och beskrivit händelser där sexuella handlingar med Lindemann hade påståtts ha ägt rum.

En av de drivande krafterna bakom anklagelserna var Shelby Lynn, som hade publicerat anklagelser på sociala medier om att Lindemann hade manipulerat henne för sexuell bekräftelse i samband med Rammsteins konsert i Vilnius den 22 maj 2023. Denna händelse hade i sin tur utlöst fler kvinnor att träda fram med liknande berättelser, även från en konsert i Berlin.


Trots anklagelserna hade Lindemann genom sina advokater förnekat alla påståenden om brott. Redan i juni hade hans juridiska team meddelat att de, efter noggrann granskning av ärendet, inte hade funnit några konkreta bevis som skulle stödja att deras klient hade begått någon form av brott.

Enligt Bild var brottsutredningen mot Lindemann kopplad till paragraf 177 i den tyska strafflagen, som bland annat behandlar fall av sexuella övergrepp. Denna paragraf stadgar att om någon genomför sexuella handlingar mot en annan person "mot personens tydliga vilja", kan straffas med en fängelsevistelse som varierar från sex månader upp till fem år.

Beslutet att avsluta utredningen grundar sig på att Lindemann framgångsrikt har kunnat motbevisa samtliga anklagelser som hade framförts emot honom, enligt vad som rapporterats av Bild.


I nuläget har samtliga utredningar lagts ned och Lindemann står inte längre under pågående utredning.

LÄS OCKSÅ: Rammstein svarar på övergreppsanklagelser: ”Drabbats hårt”

ANNONCE