Skarpt fokus på användarupplevelsen och säkerheten på den nya hemsidan

Det är väsentligt att säkerställa goda användarupplevelser. Därför har GAFFAs nya hemsida formats tillsammans med Progressive, vilket säkerställer snabba sidor och hög säkerhet för användarnas data.

När användarna besöker GAFFAs nya hemsida ligger fokus på den goda upplevelsen. Från den första rubriken till det sista klicket ska nyheter, recensioner, bakgrundsberättelser och bilder levereras i högsta kvalitet och blixtsnabbt.

Det är viktigt att en artikel, oavsett hur många som läser den, ska vara tillgänglig för alla, eller som en artikel endast för prenumeranter. Besökarna ska inte behöva vänta på att få sin information.

När en ny konsert eller musikalisk händelse nämns blir det extra press på GAFFA.se, vilket aldrig får påverka läsarnas upplevelse. 

Det visuella uttrycket är viktigt, och det betyder att alla artiklar inkluderar bilder, men det får inte förändra upplevelsen användarna får när de besöker GAFFA.se.

Ställ stora krav
För att säkerställa att en bra upplevelse alltid levereras, och inte minst en säker upplevelse, har GAFFA ingått ett samarbete med IT-driftsbolaget Progressive. De driver hårdvaran som driver GAFFA.se, och säkerställer en kontinuerlig stabil drift av webbplatsen.

”GAFFA.se upplever ibland tunga belastningar, inte minst när mycket populära artisters konserter eller album recenseras. Sådana plötsliga belastningar kan få en webbplats på knä, men vi har säkerställt att hårdvaran GAFFA.se vilar på kan autoskala, så det alltid finns gott om kapacitet tillgänglig”, säger Hans Christian Eriksen, CSO på Progressive.

Det är dock inte den enda uppgiften Progressive hanterar för GAFFA.se. När den nya versionen av GAFFA.se lanserades fanns det också ett område som endast prenumeranter kunde komma åt, och det innebar att personlig information lagrades på GAFFA.se. Som ett resultat av detta blev säkerheten en viktig punkt i den dagliga verksamheten, vilket Progressive står för.

"Vi står som databehandlare i förhållande till EU:s personuppgiftsförordning, GDPR, och ansvarar för all kommunikation om det otänkbara skulle hända – att data äventyras från GAFFA.se. Därför har vi en tydlig process på plats, en beredskapsplan, så att vi vet exakt hur vi hanterar en sådan situation, om den skulle uppstå”, förklarar Hans Christian Eriksen.

Men oavsett om det handlar om drift eller säkerhet är det av största vikt att GAFFAs dagliga besökare inte märker något. De måste vara säkra när de besöker GAFFA.se, och de får aldrig vänta på att artiklar ska laddas.

"Vi är mycket glada över samarbetet med Progressive. De ser dagligen till att våra hemsidor i Sverige, Danmark och Norge fungerar optimalt, oavsett hur många besökare vi har. Våra webbplatser är vår primära inkomstkälla och vår livlina och de MÅSTE bara fungera helt säkert och det säkrar Progressive. De säkerställer att våra användares data är under kontroll, vilket är otroligt viktigt för oss”, säger Kristian Lautrup-Nielsen, VD på GAFFA.

Detta innebär också att Progressive ständigt trimmar och optimerar för att säkerställa goda svarshastigheter, och ständigt uppdaterar både mjukvara och hårdvara för att säkerställa bästa möjliga säkerhet.

"Skulle vi under våra optimeringar upptäcka något som kan göra prestandan på GAFFA.se bättre kommer vi att kontakta partnern som utvecklar mjukvaran för själva sajten, och berätta om vad som kan optimeras", påpekar Hans Christian Eriksen.

Att driva en sajt som GAFFA.se är en utmaning som inte är okänd för Progressive, som dagligen driver många sajter i internationellt.

 

 

 

ANNONCE