Nyhet

NY STUDIE: Svenska artister och deras inkomster från Spotify

En ny studie avslöjar vilka svenska artister och aktörer som har genererat flest streams och inkomster på Spotify sedan starten 2008.

Musikbranschforskaren Daniel Johansson vid Høgskolen i Innlandet har genomfört en omfattande undersökning av svenska artister och deras inkomster från Spotify. Studien har analyserat 8 339 svenska artister och band samt 267,8 miljarder streams från lanseringen av Spotify 2008 till oktober 2022. En fördjupad analys har gjorts av de 2 000 mest framgångsrika svenska artisterna och banden.

Resultaten visar att genrerna pop, hiphop och dance/electronic dominerar när det gäller antalet lyssningar, och att många relativt okända artister (ofta inom ambient och newage) har genererat stora mängder strömmar. Daniel Johansson menar att bilden av att Spotify betalar sämre till rättighetshavare än andra streamingtjänster inte stämmer. Istället finns andra faktorer som påverkar ekonomisk kompensation, såsom artistavtalens utformning.

Simuleringar som genomförts som en del av studien visar att Spotify har betalat ut mellan 10 och 15 miljarder kronor till svenska artister som genererat mer än en miljon strömmar under perioden 2008-2022. Cirka 1 500 svenska artister har genererat mer än 1 miljon kronor i utbetalningar från Spotify, medan över 200 svenska artister estimeras ha genererat mer än 10 miljoner kronor. Många av dessa artister är dock okända för allmänheten.


Daniel Johansson pekar på två huvudsakliga orsaker till att vissa artister inte är nöjda med sina utbetalningar från Spotify. För det första har artister som sjunger på svenska eller verkar inom andra genrer än pop, hiphop, epadunk och dance/electronic svårare att generera höga strömningssiffror eftersom de verkar på en mindre marknad. För det andra spelar artistavtalen med musikbolagen en stor roll för hur stora utbetalningar artisterna får.

Johanssons förhoppning är att studien ska bidra till en ökad förståelse för hur Spotify-ekonomin fungerar och ge lagstiftare, politiker och branschen i stort en djupare kunskap om både problem och möjligheter med den nuvarande modellen. 

Läs hela studien här.


LÄS OCKSÅ: FLOWERS: Miley Cyrus snabbast att nå en miljard streams

ANNONCE