Nyhet

Nick Cave ger råd till ungt fan: "Två egenskaper som kommer förbättra ditt liv oerhört"

Den australiensiske artisten Nick Cave svarar ett ungt fan om hur hon kan berika sitt pågående sabbatsår.

20-åriga El från Frankfurt i Tyskland har via Nick Caves blogg Red Hand Files frågat hur man hittar ett syfte i "denna märkliga och tillfälliga värld".

"Jag är 20 år, nyligen tagit studenten och är mitt i mitt sabbatsår, och jag tycker det är meningslöst att göra något i denna märkliga och tillfälliga värld som går så starkt emot mina värderingar på alla sätt", började hennes meddelande. "Jag tror att jag talar för en hel generation här. Jag frågar med den största beundran, vad skulle du göra i min/vår situation?"

Nick Cave svarade El och sammanfattade att hon borde söka ödmjukhet och nyfikenhet för att få ut det mesta av sin lediga tid från studier eller arbete.


"Du har rätt när du beskriver världen som 'märklig och tillfällig' – den är verkligen en konstig och djupt mystisk plats, ständigt i förändring", började Cave. "Men detta är ingen ny företeelse, vår värld har inte bara nyligen blivit märklig och tillfällig, den har varit så ända sedan den skapades, och den kommer att fortsätta vara så tills dess slut – gåtfull och ständigt i förändring."

"Detsamma kan sägas om våra värderingar, de kan också vara tillfälliga och i ständig förändring. Om min erfarenhet är något att gå efter kan de värderingar du håller heliga nu förändras och vara betydligt olika från de du värdesätter om tio år – och nästan oigenkännliga jämfört med de du har när du når din senare ålder."

The Bad Seeds-sångaren fortsätter och förklarar problematiken kring att ta råd från äldre personer.


"Du kan också finna att vissa av de värderingar som du nu uppfattar som obestridliga sanningar kommer att betraktas med misstänksamhet, ja till och med förakt, av de generationer som kommer efter dig – en ödmjukande insikt om det någonsin fanns en. Förr var till exempel äldre personer som gav råd till yngre ett förtroendeingivande värde för alla, men idag betraktas det ibland på ett helt annat sätt."

"Ändå, El, du frågade och så till frågan! – Vad du och din generation kan göra för att leva meningsfulla liv i en märklig och tillfällig värld som inte delar dina värderingar. Jag skulle inte föreslå för en sekund att du ändrar dina värderingar, eftersom även om värderingar utvecklas och växer, är de vid varje given tidpunkt en avgörande del av vår natur och kritiska för utvecklingen av världen. Mitt förslag skulle istället vara att söka två egenskaper som kommer att förbättra ditt liv oerhört."

Nick Cave menar att ödmjukhet och nyfikenhet kommer att berika hennes liv.


"Den första är ödmjukhet. Ödmjukhet innebär en förståelse för att världen inte är uppdelad i goda och dåliga människor, utan snarare består den av alla slags individer, var och en formade på sitt eget sätt, var och en fast i den gemensamma mänskliga kampen och var och en med förmågan att göra både hemska och vackra saker. Om vi verkligen förstår och erkänner att vi alla är ofullkomliga varelser, finner vi att vi blir mer toleranta och accepterande av andras brister, och världen framstår som mindre disharmonisk, mindre isolerande, mindre hotfull."

"Den andra egenskapen är nyfikenhet. Om vi ser med nyfikenhet på människor som inte delar våra värderingar blir de intressanta istället för hotfulla. När jag har blivit äldre har jag lärt mig att världen och människorna i den är förvånansvärt intressanta, och ju mer du ser och lyssnar, desto intressantare blir de. Att odla ett frågande sinne, där samtal är det främsta verktyget, berikar vår relation med världen. Att samtala med någon jag kanske inte håller med om är, har jag kommit att inse, en stor glädje i livet."

Han avslutar sitt råd med följande ord:


"El, mitt råd är då att försöka använda dig mer av ödmjukhet och nyfikenhet – dessa egenskaper har en mjukgörande effekt på våra ibland oflexibla och isolerande värdesystem. De gör det möjligt för oss att förbli sanna mot våra tillfälliga jag men samtidigt vara lekfulla i våra möten med denna märkliga och ständigt föränderliga värld."

Nick Cave har blivit känd för sin digitala frågelåda där han interagerar med sina fans. Under de senaste månaderna har han publicerat svar på frågor om artificiell intelligens och om att ha transpersoner bland sina fans.

LÄS OCKSÅ: Nick Cave sågar AI-genererade låttexter


ANNONCE